header15.png header10.png header14.png header3.png header1.png header13.png header6.png header2.png header11.png header5.png header8.png header7.png header12.png header4.png header9.png
Afgelastingen
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Club van 50


Dames en heren, vrienden en vriendinnen, leden, niet-leden en oud-leden van de HVB,

Al geruime tijd bestond het idee om de HVB wat meer financiéle armslag te geven door een club van mensen bijelkaar te brengen, die jaarlijks een extra geldelijke bijdrage zouden willen leveren; dus naast hun contributie als lid òf als een soort donateurschap voor niet-leden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er in maart 2004 een vereniging is opgericht met de naam: "Club van 50".

Die "Club van 50"; wat is dat dan?

De "Club van 50" is volgens de statuten "een vereniging, welke hulp en bijstand zal verlenen voor het verrichten en uitvoeren van werken welke de HockeyVereniging Bleiswijk (HVB) ten goede komen"; met andere woorden: een club van mensen die de HVB een warm hart toedragen en dat laten blijken door geld te storten (minimaal € 50 per jaar) om goede ideeën, die niet uit de clubkas kunnen worden betaald, te realiseren.

Maar er is meer. Het is bovenal een club van mensen, die houden van een gezellige avond (wij noemen die avond "de vergadering") en die onder het genot van een hapje en een drankje prioriteiten stellen aan een lijstje wensen / ideeën die de HVB vooruit kunnen helpen. En omdat er veel (oud-)hockeyers lid zijn van de club, is het niet te voorkomen dat er van tijd tot tijd ook hockeyherinneringen worden opgehaald en er soms ook sterke tot zeer sterke (hockey)verhalen worden verteld. Het accent ligt echter op de gezelligheid.

Hoe word je lid van de "Club van 50"?

Door je, zoals bij elke vereniging, aan te melden bij het bestuur en de contributie van minimaal € 50 te voldoen bij de penningmeester (rekening 41.58.64.518 t.n.v. Club van 50), kun je lid worden van de club.

Het lidmaatschap verloopt automatisch aan het einde van het kalenderjaar. Door de contributie opnieuw te voldoen, continueer je het lidmaatschap. En mocht je vergeten zijn de nieuwe contributie te storten, dan zal de voorzitter en/of de penningmeester je benaderen met het verzoek een nieuwe bijdrage te doen.

Overigens, om lid te worden van de club hoef je geen lid te zijn van de HVB.

Je wilt meer storten dan € 50; kan dat?

Je dient minimaal € 50 te storten om lid te worden en een stem te krijgen tijdens de zgn. leden-vergaderingen (de gezellige avonden, die hierboven beschreven werden). Maar natuurlijk zijn we erg gelukkig als je meer bijdraagt. Hoeveel je ook betaalt, je hebt altijd maar één stem in de vergaderingen. Als je als man en vrouw een bedrag van € 100 overmaakt en beiden lid wilt zijn van de club, dien je dus duidelijk te vermelden dat het om twee leden gaat.

Een bedrijf wil een bedrag storten, omdat ze het een geweldig initiatief vinden; is dat mogelijk?

Een bedrijf dat een bedrag wil storten omdat ze het een goed initiatief vinden en daaraan wil bijdragen, kan dat uiteraard doen; graag zelfs. Evenals voor de leden moet dat een bedrag van minimaal € 50 zijn. Er dient iemand van dat bedrijf te worden aangewezen, die als lid wordt ingeschreven en op de vergaderingen desgewenst een stem kan uitbrengen.

Heb je / heeft u vragen, laat het ons weten. Wij beantwoorden die graag.
We hopen je binnenkort als lid van de "Club van 50" te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Onno Romein (voorzitter), Freek Boulogne (penningmeester), Axel Hoebee (algemeen bestuurslid)