header1.png header5.png header8.png header11.png header4.png header3.png header15.png header10.png header2.png header6.png header13.png header9.png header14.png header12.png header7.png
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Jumbo HVB International Six-a-Side Open

For English, please scroll down - Pour le français s'il vous défiler vers le bas - Por favor, desplácese hacia abajo para español - Für Deutsche Sprache, bitte sehe unten

In het kader van het aanstaande 40-jarig jubileum van de Hockey Vereniging Bleiswijk (HVB) wordt op zaterdag 11 juni 2016 het Jumbo HVB Six-a-Side Open Toernooi georganiseerd.

Het toernooi is gericht op veterinnen & veteranen (35+) van alle verenigingen en speelt zich af op de velden van de HVB. Er worden wedstijden gespeeld van 30 minuten met teams van elk 6 deelnemers op kwart velden. Teams kunnen inschrijven met meer dan 6 personen, maximaal 9 personen. De teams worden op niveau ingedeeld. Kosten per team met 6 deelnemers zijn € 150,=, extra teamgenoten € 20,= pp.

09.00 uur - Verse Koffie

09.30 uur - Opening

10.00 uur - Aanvang wedstijden

13.00 uur - Lunch (incl.)

14.00 uur - Vervolg Wedstijden

16.30 uur - Thé Dansant met eten (eten is excl.)

De organisatie is in handen van Hildo Dik en Sander Koutstaal - mail: "Jumbo HVB Six-a-Side"Aanmelden kan via het inschrijfformulier 

Na de aanmelding ontvangen te hebben, ontvang je hiervan een bevestiging. De aanmelding wordt een definitieve inschrijving als het geld is ontvangen uiterlijk 27 mei op genoemde rekening. Vermeld bij de betaling 'Six-a-Side' en de naam van het team. Bij ontvangst van de overboeking, ontvang je een bevestiging van de definitieve inschrijving. Het rekening nummer is NL55 RABO 0107 6029 11 tav HVB

Speciale oproep aan Oud HVB leden van alle leeftijden om mee te doen! Formeer een team, maar laat het ook weten als je geen team hebt maar wel mee wil doen!

Dus geef je op ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To celebrate the 40th anniversary of the Hockey Club Bleiswijk (HVB) on Saturday, June 11th the Jumbo HVB Six-a-Side Open Tournament is organized.

The tournament is organized for both ladies and men teams with team members at an age of 35+ and takes place on the hockey pitches of HVB in Bleiswijk, The Netherlands (near Rottedam & The Hague, for location go to "Club Info". Matches will take 30 minutes with teams of six on ¼ pitches. Teams may register with more than 6 people, up to 9 people. The teams are classified by level. Cost per team with 6 participants € 150, =, additional teammates € 20,= pp.

09.00 uur - Fresh Coffee

09.30 uur - Opening

10.00 uur - Start Matches

13.00 uur - Lunch (included)

14.00 uur - Matches

16.30 uur - Thé Dansant with food (food is excl.)

The organization is in the hands of Hildo Dik and Sander Koutstaal - mail: "Jumbo HVB Six-a-Side"  Please subscribe by using the registration form

After having received the registration, you will receive a confirmation. The registration is a definite registration if the money is received latest May 27. Mention with the payment 'Six-a-Side' and the name of the team. Upon receipt of the transfer, you will receive a confirmation of the definite registration. The account number is IBAN NL55 RABO 0107 6029 11 attention to HVB

If you would like to book a hotel, nearest hotels are

Golden Tulip Hotel Zoetermeer; https://www.goldentulipzoetermeer-denhaag.nl/en
Bastion Hotel Zoetermeer; https://www.bastionhotels.com/en/hotels/hotel-zoetermeer

Nearest Airport is Rotterdam / The Hague Airport, which is about 20 minutes from Bleiswijk. The website mentions all the different airlines flying at this airport. https://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

Schiphol / Amsterdam International Airport is only 40 minutes by car. https://www.schiphol.nl//en/
Train connections from Schiphol Amsterdam Airport are excellent, after arrival by plain go to the trainstation inside the airport. Take the train with destination Zoetermeer.https://www.ns.nl/en/journeyplanner/#/

Coming by train? Check out Thalys train towards Rotterdam Central Station; English: https://www.thalys.com/nl/en

French; https://www.thalys.com/fr/fr

German; https://www.thalys.com/be/nl

Alternatively check out International trains. You can choose as end station Zoetermeer, which is closest by. Need any help, just sent us an email.https://www.nsinternational.nl/en

Looking forward to welcome you

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour célébrer le 40e anniversaire du Club de hockey Bleiswijk (HVB) le samedi 11 Juin Six-a-Side Tournoi Open Jumbo HVB est organisé.

Le tournoi est organisé pour les deux dames et les hommes des équipes avec des membres de l'équipe à l'âge de 35 ans et plus et a lieu sur les terrains de hockey ou HVB à Bleiswijk, Pays-Bas (près de Rottedam & La Haye, pour l'emplacement aller à "Club Info". Matches aura 30 minutes avec des équipes de six sur jack emplacements. registre équipes mai avec plus de 6 personnes, jusqu'à 9 personnes. Les équipes sont classées par niveau. Coût par équipe avec 6 participants € 150, =, coéquipiers supplémentaires € 20, = pp.

09.00 uur - Café frais

09.30 uur - Ouverture

10.00 uur - Déput Matches

13.00 uur - Déjeuner (inclus)

14.00 uur - Matches

16.30 uur - Thé Dansant avec de manger (manger est excl.)

L'organisation est entre les mains de Hildo Dik et Sander Koutstaal - mail: "Jumbo HVB Six-a-Side"Abonnez-vous via le formulaire d`inscription 

Après avoir reçu l'enregistrement, vous recevrez une confirmation. L'enregistrement est une inscription définitive si l'argent est reçu plus tard le 27 mai Mention avec le paiement "Six-a-side» et le nom de l'équipe. Dès réception du transfert, vous recevrez une confirmation de l'inscription définitive. Le numéro de compte est IBAN NL55 RABO 0107 6029 11 l'attention sur HVB

Si vous souhaitez réserver un hôtel, hôtels les plus proches sont

Golden Tulip Hotel Zoetermeer; https://www.goldentulipzoetermeer-denhaag.nl/en
Bastion Hotel Zoetermeer; https://www.bastionhotels.com/en/hotels/hotel-zoetermeer

Aéroport le plus proche Rotterdam / La Haye Aéroport, Tout ce qui est à environ 20 minutes de Bleiswijk. Le site mentionne les différentes compagnies aériennes à cet aéroport. https://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

Schiphol / Amsterdam International Airport est à seulement 40 minutes en voiture. https://www.schiphol.nl//en/
Les liaisons en train de l'aéroport de Schiphol sont excellents , après l'arrivée en avion aller à la gare à l'intérieur de l'aéroport . Prendre le train avec destination Zoetermeerhttps://www.ns.nl/en/journeyplanner/#/

Venir en train? Commander Thalys vers la gare centrale de Rotterdam;
French; https://www.thalys.com/fr/fr

Vous pouvez également consulter les trains internationaux. Vous pouvez choisir comme station terminale Zoetermeer-ce qui est le plus proche par. Besoin d'aide, vient de nous envoyer un e-mail.https://www.nsinternational.nl/en

Au plaisir de vous accueillir!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para celebrar el 40 aniversario del Club de Hockey Bleiswijk (HVB) el sábado, 11 de junio, el Jumbo HVB Six-a-Side torneo abierto se organiza.

El torneo está organizado tanto para damas y hombres equipos con los miembros del equipo a una edad de 35+ y se lleva a cabo en las canchas de hockey o HVB en Bleiswijk, Países Bajos (cerca Rottedam y La Haya, para la localización vaya a "Información del Club". Coincide tendrá 30 minutos con equipos de seis en ¼ lanzamientos. Registro de Equipos de mayo con más de 6 personas, de hasta 9 personas. Los equipos se clasifican por nivel. Costo por equipo con 6 participantes € 150, =, compañeros de equipo adicional de € 20, = pp.

09.00 uur - Café / Espresso

09.30 uur - Apertura

10.00 uur - Inocio Partidos

13.00 uur - Almuerzo (incluido)

14.00 uur - Partidos

16.30 uur - Thé Dansant con alimentos (alimentos excl.)

La organización está en manos de Hildo Dik y Sander Koutstaal - mail: - mail: "Jumbo HVB Six-a-Side" Suscribirse con formulario de inscripción

Después de haber recibido el registro, recibirás una confirmación. El registro es un registro definitivo si el dinero que se reciba la última el 27 de mayo Mención con el pago 'Six-a-Side' y el nombre del equipo. Tras la recepción de la transferencia, usted recibirá una confirmación de la inscripción definitiva. El número de cuenta es IBAN NL55 RABO 0107 6029 11 atención a HVB.

Si desea reservar un hotel, hoteles más cercanos son

Golden Tulip Hotel Zoetermeer; https://www.goldentulipzoetermeer-denhaag.nl/en
Bastion Hotel Zoetermeer; https://www.bastionhotels.com/en/hotels/hotel-zoetermeer

Aeropuerto más cercano Rotterdam / La Haya Aeropuerto, Todos los que está a unos 20 minutos de Bleiswijk. El sitio web menciona todas las diferentes compañías aéreas que vuelan a este aeropuerto. https://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

Schiphol / Amsterdam International Airport está a sólo 40 minutos en coche. https://www.schiphol.nl//en/
Las conexiones de tren desde el aeropuerto de Schiphol son excelentes, después de su llegada en avión vaya a la estación de tren dentro del aeropuerto. Tome el tren con destino Zoetermeer.https://www.ns.nl/en/journeyplanner/#/

Viniendo en tren? Echa un vistazo a el tren Thalys hacia la estación central de Rotterdam; English: https://www.thalys.com/nl/en

French; https://www.thalys.com/fr/fr

Alternativamente echa un vistazo a los trenes internacionales. Usted puede elegir como estación final Zoetermeer, más cercano, que es por. Necesitas ayuda?, sólo nos envió un email.https://www.nsinternational.nl/en

Mirando hacia el futuro para darle la bienvenida

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Um den 40. Jahrestag des Hockey Club Bleiswijk (HVB) am Samstag, 11. Juni die Jumbo HVB Six-a-Side Open Turnier organisiert feiern.

Das Turnier ist für Damen und Herren-Teams mit Teammitgliedern im Alter von 35+ organisiert und findet auf den Hockeyplätze der HVB in Bleiswijk, Niederlande (in der Nähe von Rottedam & Den Haag, für die Lage gehen Sie zu "Club Info". Spiele dauern 30 Minuten. Zwei Mannschaften von je sechs Spieler spielen gegen einander, auf ¼ Spielplatz. Teams können mit mehr als 6 Personen registriert werden, maximal 9 Personen. Die Teams werden Auf Ebene eingestuft. Kosten mit 6 Teilnehmer € 150, =, weitere Spieler € 20, = pp.

09.00 uur - Frischer Kaffee / Espresso

09.30 uur - Eröffnung

10.00 uur - Anfang Spiele

13.00 uur - Mittagsessen (inklusive)

14.00 uur - Matches

16.30 uur - Der Thé Dansant with Abendessen (Abendessen is excl.)

Die Organisation liegt in den Händen von Hildo Dik und Sander Koutstaal - mail: "Jumbo HVB Six-a-Side" . Für Anmeldungen können Sie das Anmeldeformular benützen 

Nachdem Sie die Registrierung erhalten haben, erhalten Sie eine Bestätigung. Die Anmeldung ist eine definitive Anmeldung, wenn das Geld spätestens 27 Mai empfangen ist. Erwähnen Sie bitte mit der Zahlung 'Six-a-Side "und der Name des Teams. Nach Empfangst der Überweisung, erhalten Sie eine Bestätigung der definitiven Anmeldung. Die Kontonummer ist IBAN NL55 RABO 0107 6029 11 Attn HVB.

Wenn Sie ein Hotel in der Nähe buchen möchten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten; Golden Tulip Hotel Zoetermeer; https://www.goldentulipzoetermeer-denhaag.nl/en
Bastion Hotel Zoetermeer; https://www.bastionhotels.com/en/hotels/hotel-zoetermeer

Nächster Flughafen ist Rotterdam / Den Haag Flughafen, der etwa 20 Minuten von Bleiswijk ist entfernt. Die Website erwähnt all die verschiedenen Fluglinien an diesem Flughafen. https://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

Der internationale Flughafen Schiphol / Amsterdam ist nur 40 Minuten mit dem Auto.https://www.schiphol.nl//en/
Zugverbindungen von Flughafen Schiphol sind ausgezeichnet, nach der Ankunft mit dem Flugzeug gehen Sie zum Bahnhof im Flughafen und nehmen den Zug mit Ziel Zoetermeer.https://www.ns.nl/en/journeyplanner/#/

Anreise mit dem Zug? Schauen Sie sich Thalys-Zug in Richtung Hauptbahnhof Rotterdam;
Deutsch; https://www.thalys.com/be/nl

Alternative internationale Züge können Sie finden auf angehend link, selektieren Sie Zoetermeer als Endstation.https://www.nsinternational.nl/en

Irgendeine Hilfe benötigen, gerade schickte uns eine E-Mail.

Wir hoffen dass wir dir begrüssen dürfen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -